Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

Reintegrationsstøtte

Reintegrationsstøtte er et tilbud fra de danske myndigheder, der kan hjælpe den afviste asylansøger med at blive genetableret i det lokale samfund, når han eller hun vender hjem. Udgangspunktet for at modtage reintegrationsstøtte er, at den pågældende asylansøger medvirker til sin udrejse. Reintegrationsstøtten tilpasses den hjemvendtes ønsker og behov og kan bruges på alt fra husleje, til uddannelse, til indkomstskabende aktiviteter, sundhed og forbedring af bolig. Hvis man i Danmark vurderes at være offer for menneskehandel, kan man også søge om reintegrationsstøtte, hvis man gerne vil medvirke til hjemrejse.

Læs indhold om reintegrationsstøtte

DRC's arbejde med reintegrationsstøtte
Lande med reintegrationspartnere
Forberedt hjemsendelse til ofre for menneskehandel og uledsagede mindreårige
Siden handler om Return Reintegration