Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Repatriering: At vende hjem

Rådgivningstilbud

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvor du har nær familiemæssig tilknytning til, kan du komme til en individuel, personlig samtale med en rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp. Formålet er at give dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på.

Repatrieringslovens formål

Repatrieringslovens formål er todelt: 1) at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og 2) at støtte udlændinges repatriering (Repatrieringslovens § 1).

Repatriering forstås i denne lov som "udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvor man har nær familiemæssig tilknytning til med henblik på at tage varig bopæl" (Repatrieringslovens § 2).

Et hjemland er det land, hvor en person er født, eller hvortil den pågældende har statsborgerskabsmæssig tilknytning. Der er tale om et tidligere opholdsland, hvis pågældende person forud for indrejsen i Danmark, har haft lovligt ophold i det tidligere opholdsland i minimum tre år. Derudover er det en betingelse for at få repatrieringshjælp til et tidligere opholdsland, at pågældende person, kan få en opholdstilladelse der er gyldig i minimum to år med mulighed for forlængelse. Der er tale om et land, hvor man har nær familiemæssig tilknytning til, hvis man har ægtefælle efter dansk lovgivning samt slægtninge i op og nedadgående linje i første led, dvs. børn og forældre.

Du kan læse om repatrieringsloven her.

Hvem er omfattet af repatrieringsloven?

For uddybning af hvilke opholdstilladelser, der dækkes af de enkelte betegnelser i personkredsen, henvises til ministeriets vejledning til repatrieringsloven
Vejledning om repatrieringsloven

Hvordan kommer jeg til en samtale?

Hvis du ønsker at komme til en samtale med en rådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp, skal du udfylde et oplysningsskema. Du finder flere informationer om udfyldelse af oplysningsskemaer længere nede på denne side. 

Når vi har modtaget dine oplysninger og undersøgt dine rettigheder, invitere vi dig til en samtale hos DRC Dansk Flygtningehjælp i København. Samtalen kan også foregå over telefonen, hvis du bor langt væk. Der kan i nogle tilfælde gå op til 5 uger, før du hører fra os. Dette skyldes blandt andet, at vi skal indhente oplysninger hos myndighederne om dit opholdsgrundlag i Danmark, for at kunne give dig den korrekte rådgivning. I samtalen taler vi bl.a.om:

Vi sørger for en tolk til samtalen, hvis du ønsker det.

Individuel rådgivning

Hvis du ønsker en individuel rådgivning om at vende hjem, skal du indsende et oplysningsskema. Du kan printe og indsende oplysningsskemaet:

  1. Download, udfyld og print skemaet her.
  2. Send det til os med post eller indscan det på [email protected]

Kontakt repatrieringsteamet

Efter samtalen

At komme til en samtale i DRC Dansk Flygtningehjælp betyder ikke, at du skal vende hjem. Du kan efter samtalen frit vælge, om du ønsker at blive i Danmark, om du har brug for mere tid til at træffe en beslutning, eller om du ønsker at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Hvis du efter samtalen ønsker at vende hjem, informerer vi din kommune om rådgivningen, og om de muligheder kommunen har, for at støtte dig i forbindelse med hjemrejsen. Kommunen behandler herefter din ansøgning, og vurderer ud fra din aktuelle økonomiske situation, om du er berettiget til støtte.

Hvor lang tid tager det?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra man beslutter sig for at vende hjem, til den endelige udrejse fra Danmark finder sted. Det kan i mange tilfælde være en fordel, at det ’tager tid’ at vende hjem. Der er tale om en meget stor beslutning, når man endeligt opgiver sine rettigheder i Danmark – ikke mindst for de indvandrere, som ikke har fortrydelsesret.

Som udgangspunkt kan du regne med at det tager op til 3 måneder for kommunen at behandle din ansøgning om økonomisk støtte til at vende hjem. Sagsbehandlingstiden afhænger dog altid af forhold i den enkelte sag, og kan være både kortere og længere. Dertil kommer tiden fra du beder om en rådgivningssamtale hos Dansk Flygtningehjælp, til samtalen finder sted – normalt ca. 3 uger.

Rådgivning på forskellige sprog

Hvis du ikke føler dig sikker på dansk, vil DRC Dansk Flygtningehjælp sørge for at der er en tolk til samtalen.

DRC Dansk Flygtningehjælps rådgivere tilbyder rådgivning på en række forskellige sprog. Find vores telefontider her.

Kontakt til DRC Dansk Flygtningehjælp - udfyldelse af oplysningsskema

Hvis du ønsker en individuel rådgivning om at vende hjem, skal du indsende et oplysningsskema. Der findes to typer oplysningsskemaer - et oplysningsskema for general rådgivning og et oplysningsskema for inddragelsessager.

Der er kontaktformular for begge oplysningsskemaer, hvilket muliggør at du kan udfylde skemaerne direkte fra vores hjemmeside og sende det til os elektronisk. Men du har også mulighed for at downloade oplysningsskemaet, udfylde, printe og sende skemaet til os med post eller indscan og sende det til [email protected]. Skemaerne finder du nederst på denne side. 

Inden du udfylder oplysningsskemaet, bør du læse og forstå de vilkår og rettigheder der er beskrevet i dokumentet Vejledning til udfyldelse af oplysningsskema som findes nederst på denne side.

Kontaktformular - Oplysningsskema for generel rådgivning

Kontaktformular - Oplysningsskema inddragelsessager

Er din opholdstilladelse blevet inddraget eller nægtet forlænget?

Har du fået brev fra udlændingestyrelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse?

Der er mulighed for at klage over Udlændingestyrelsen afgørelse. Klagefristen vil fremgå af brevet fra Udlændingestyrelsen.

Hvis du ønsker at vende tilbage til dit hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, kan du søge om repatrieringshjælp. Det er meget vigtigt, at du søger om støtte til at vende hjem inden din udrejsefrist udløber. Du kan få rådgivning om frivillig tilbagevenden, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget ved at udfylde oplysningsskemaet som hedder Oplysningsskema Inddragelsessager. Skemaet finder du nederst på denne side. 

Du kan også udfylde kontaktformularen direkte fra vores hjemmeside og sende det til os elektronisk: Åbn kontaktformular oplysningsskema inddragelsessager.

Anonym telefonrådgivning

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder også anonym telefonisk rådgivning til flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab om tilbagevenden til hjemlandet/det tidligere opholdsland/et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning. Denne rådgivning er ikke omfattende, og kan ikke erstatte, den individuelle, personlige samtale.

Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os tlf.nr.: 33 73 50 00 fra mandag til fredag fra kl. 9:00-14:00 og spørge efter repatrieringsteamet. Her kan du spørge om alt, der har relation til dine overvejelser om at rejse tilbage til hjemlandet/det tidligere opholdsland/et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, og du kan – også over telefonen – få generel rådgivning om støttemuligheder mv.

Kontakt Repatrieringsteam