Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

For asylansøgere

Asylafdelingen i DRC Dansk Flygtningehjælp rådgiver asylansøgere i alle faser af asylproceduren og yder også retshjælp i bestemte typer sager. Du kan finde mere information om vores rådgivning og det danske asylsystem på disse sider.

DRC’s rådgivning til asylansøgere
Gode råd til asylprocessen
Dublin- og afvisningssager
Det danske asylsystem
Informationsmateriale til asylansøgere og flygtninge
Siden handler om Asyl Rådgivning