Spring til indholdet
Asyl
Kontakt

Viden og holdninger

DRC Dansk Flygtningehjælp arbejder for at forbedre rettighederne for asylansøgere og flygtninge gennem fortaleraktiviteter både i Danmark og EU. Vi bruger vores erfaringer fra rådgivningsarbejdet til at identificere de alvorligste problemstillinger, som mennesker møder i asylsystemet. De anbefalinger, som vi kommer med er derfor også baseret på vores viden med rådgivning af asylansøgere og flygtninge.

Nyheder
Vi mener
Positioner og anbefalinger
Høringssvar
Lande- og temarapporter
Informationsmateriale til asylansøgere
Siden handler om Asyl