Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Det danske asylsystem

Uledsagede mindreårige

Hvis man som barn kommer alene til Danmark og søger asyl, kaldes man for en uledsaget mindreårig asylansøger. Her findes information om de særlige rettigheder, som uledsagede mindreårige asylansøgere har.

Uledsagede mindreårige asylansøgere

Når man som barn under 18 år kommer alene til Danmark uden forældre eller anden familie og søger asyl, kaldes man uledsaget mindreårig asylansøger. Som mindreårig har man særlige rettigheder, bl.a. fordi man er beskytte af Børnekonventionen. 

Hvis man som uledsaget mindreårig asylansøger ønsker at blive genforenet med sin familie, kan man iværksætter en eftersøgning gennem Dansk Røde Kors. 

Gå til Dansk Røde Kors' eftersøgningstjeneste her. 

Som udgangspunkt gælder samme regler for uledsagede mindreårige asylansøgere som for voksne. Uledsagede mindreårige asylansøgere skal derfor opfylde de samme betingelser som voksne asylansøgere for at blive meddelt opholdstilladelse som flygtninge i Danmark. 

Udlændingemyndighederne har dog særlige retningslinjer for behandlingen af asylsager for uledsagede mindreårige asylansøgere: 

  • Asylansøgningen skal behandles hurtigst muligt, 
  • Men får en personlig repræsentant og advokatbistand i flere tilfælde end voksne, og 
  • Indkvartering sker asylcentre, som er særligt indrettet til mindreårige asylansøgere, fx med ekstra personale ift. asylcentre for voksne. 

Som uledsaget mindreårig asylansøger får man udpeget en personlig repræsentant, der skal varetage ens interesser og yde støtte under behandlingen af asylsagen, fx ved at være til stede til alle møder med myndigheder. 

Hvis Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om, at asylsagen skal behandles efter åbenbart grundløs-proceduren, får man som uledsaget mindreårig automatisk gratis advokatbistand. 

Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at man ikke er tilstrækkelig moden, kan man i visse tilfælde alligevel få en opholdstilladelse uden at ansøgningen om asyl bliver behandlet. 

Som uledsaget mindreårig asylansøger kan man opnå opholdstilladelse som flygtning i Danmark ud fra samme bestemmelser som for voksne asylansøgere. Herudover har uledsagede mindreårige asylansøgere mulighed for at få nogle særlige opholdstilladelser. Det følger udlændingelovens § 9 c, stk. 3. 

  • Hvis man er umoden og derfor ikke kan gennemgå asylproceduren, og samtidig ikke har nogen familie eller netværk i hjemlandet (udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 1). 
  • Hvis man har fået afslag på opholdstilladelse som flygtning, og man ikke har nogen familie eller netværk i sit hjemland (udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2). 

Opholdstilladelser efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, er midlertidige og kan kun forlænges indtil man bliver 18 år. 

Jvf. udlændingelovens § 9 C, stk. 3, nr. 1 kan man kun få opholdstilladelser på grund af manglende modenhed, indtil udlændingemyndighederne vurderer, at man er moden nok til at kunne gennemgå asylproceduren. 

Hvis man er umoden, men udlændingemyndighederne vurderer, at man har netværk i hjemlandet, bliver man ikke udsendt af Danmark, men vil i stedet fortsætte med at være indkvarteret et asylcenter for uledsagede mindreårige asylansøgere. 

Når man er blevet moden, vil asylproceduren blive iværksat igen. 

Hvis man får afslag på sin ansøgning om asyl bliver man ikke sendt ud af Danmark så længe man er mindreårig.

Man kan få en særlig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2, hvis udlændingemyndighederne vurderer, at man ikke har noget netværk i hjemlandet og derfor vil være i en reel nødsituation, hvis man vender tilbage. 

Som uledsaget mindreårig asylansøger med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2, er det vigtigt, at man søger om opholdstilladelse efter særlige grunde (udlændingelovens § 9 c, stk. 1), inden man fylder 18 år. Udlændingemyndighederne vurderer kun en ansøgning om opholdstilladelse efter særlige grunde, hvis den er indgivet, inden man er fyldt 18 år. 

DRC Dansk Flygtningehjælp yder juridisk rådgivning til uledsagede mindreårige asylansøgere, og hvis man har opholdstilladelse og snart fylder 18 år, tilbyder vi også rådgivning. Det er en god ide at kontakte os nogle måneder før man fylder 18 år. 

Man kan som uledsaget mindreårig asylansøger kan få opholdstilladelse efter særlige grunde (udlændingelovens § 9c, stk. 1), hvis man tidligere har haft opholdstilladelse (f.eks. efter udlændingelovens § 9c, stk. 3, nr. 2) og hvis der er nogle særlige grunde, som taler for det, fx hvis ens tilknytning til Danmark er større end til hjemlandet, og hvis man har brug for særlig støtte under serviceloven for at kunne fungere fysisk og psykisk. 

Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 C, stk. 1 kan også gives, hvis der er andre særlige grunde, som taler for det, fx herunder hensynet til familiens enhed og, hvis udlændingen er under 18 år, hensynet til barnets tarv, taler derfor. 

Ansøgninger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, behandles af Udlændingestyrelsen. 

Siden handler om børn