Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Repatriering: At vende hjem

Støtte til flygtninge

Hvis du er flygtning og har en opholdstilladelse i Danmark på baggrund af krig og forfølgelse i dit hjemland, kan du søge om at få økonomisk støtte til at vende permanent tilbage til dit hjemland, dit tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning. Udlændinge med en humanitær opholdstilladelse kan også få støtte efter loven, ligesom familiesammenførte til flygtninge som udgangspunkt også kan søge støtten.

En stor beslutning

Som flygtning er der mange ting, du skal tænke på, inden du beslutter dig for at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland – blandt andet om det er sikkert at vende tilbage, og om det vil påvirke din psykiske tilstand.

Det er også vigtigt at tage stilling til din fremtidige forsørgelse, bolig, uddannelse, behandlingsmuligheder mv. – og om du har familie eller netværk i hjemlandet, dit tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, som kan hjælpe dig med at opbygge tilværelsen på ny. Hvis du har børn er det også vigtigt at tænke på deres fremtid – særligt hvis de er født i Danmark og ikke før har boet i det land, de skal rejse til.

Fortrydelsesret

Hvis du er flygtning og vender tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland med støtte efter repatrieringsloven, har du mulighed for at fortryde beslutningen og komme tilbage til Danmark igen inden for 12 måneder fra udrejsen – det er det, der kaldes fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten gælder også for personer, der er familiesammenført med en flygtning i Danmark – men kun hvis vedkommende udrejser fra Danmark, og vender tilbage til Danmark, sammen med den person, der har opholdstilladelse som flygtning i Danmark.

Reglerne omkring fortrydelsesretten kan være vanskelige at gennemskue. Kontakt os for nærmere information, hvis du vil vide, om også du er omfattet af fortrydelsesretten.

Kan fortrydelsesretten forlænges?

Fortrydelsesretten kan i visse tilfælde forlænges til at gælde i 24 måneder. En ansøgning om forlængelse skal sendes ca. 3 måneder inden udløbet af det første års fortrydelsesret. Der findes ikke et ansøgningsskema, men der skal skrives et brev, som indeholder de vigtigste grunde til, at der er brug for yderligere et år til at træffe den endelige beslutning. Udlændingestyrelsen vil efterfølgende meddele, om fortrydelsesretten er blevet forlænget. Ansøgningen kan sendes pr. mail til [email protected] eller med almindelig post til:

Kan fortrydelsesretten forlænges?

Fortrydelsesretten kan i visse tilfælde forlænges til at gælde i 24 måneder. En ansøgning om forlængelse skal sendes ca. 3 måneder inden udløbet af det første års fortrydelsesret. Der findes ikke et ansøgningsskema, men der skal skrives et brev, som indeholder de vigtigste grunde til, at der er brug for yderligere et år til at træffe den endelige beslutning. Udlændingestyrelsen vil efterfølgende meddele, om fortrydelsesretten er blevet forlænget. Ansøgningen kan sendes pr. mail til [email protected] eller med almindelig post til:

Støtten gives til dem som har brug for den

Som ved andre sociale ydelser i Danmark vurderes din ret til støtte til at vende hjem ud fra din økonomiske situation. Det betyder, at du kun kan få støtte, hvis du ikke selv har råd til at betale for flytningen til hjemlandet, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning. Du har altså ikke automatisk ret til at modtage støtte, hvis du opgiver din opholdstilladelse.

Kommunen skal lave en vurdering af din økonomi for at se, om du har ret til støtten. I denne vurdering indgår fx:

Kommunen kan give afslag på din ansøgning om støtte, hvis du har mere end et vist beløb i værdier – fx hvis du sælger bilen og hæver din pensionsopsparing. Som enlig må du have en formue på op til 50.000 DKK. Som ægtepar må I have en formue på op til 100.000 DKK. Er formuen større end disse beløb, kan kommunen give afslag på støtte eller trække noget fra i den kontante etableringsydelse.

Økonomisk støtte

Hvis kommunen vurderer, at du kan bevilges økonomisk støtte efter repatrieringsloven, kan du modtage støtte efter gældende satser. Du kan se satserne her

Skal støtten betales tilbage?

Ved brug af fortrydelsesretten skal kommunen i Danmark kræve tilbagebetaling af den støtte, der blev bevilget i forbindelse med rejsen til hjemlandet, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssige tilknytning.

Løbende økonomisk bistand – reintegrationsbistand

Flygtninge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere mulighed for at søge om løbende månedlig bistand. Støtten kan enten søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse. En række betingelser skal dog opfyldes for at man kan modtage reintegrationsbistand:

Du kan se satserne her

Individuel rådgivning hos DRC Dansk Flygtningehjælp

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland, et tidligere opholdsland, eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, kan du komme til en individuel, personlig samtale med en rådgiver i DRC Dansk Flygtningehjælp. Formålet med samtalen er at give dig det bedst mulige grundlag at træffe din beslutning på. Vi sørger for en tolk ved samtalen, hvis du har brug for det. Du kan læse mere om rådgivningen her

Anonym telefonrådgivning

I DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder vi også anonym telefonisk rådgivning om at vende hjem. Denne rådgivning er ikke omfattende, og kan ikke erstatte, den individuelle, personlige samtale. Du er naturligvis altid velkommen til at ringe til os og spørge om alt, der har relation til dine overvejelser om at rejse tilbage til hjemlandet, et tidligere opholdsland, eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, og du kan – også over telefonen – få generel rådgivning om støttemuligheder mv.