Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Repatriering: At vende hjem

Kontakt Repatrieringsteamet

Kontakt DRC Dansk Flygtningehjælps asylafdeling for at høre mere om repatriering

Hvis du overvejer at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland og ønsker at vide mere om repatriering, kan du kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam.

Telefontider

Hvis du ønsker en individuel rådgivning om at vende hjem, skal du indsende et oplysningsskema

Der findes to typer oplysningsskemaer - et oplysningsskema for general rådgivning og et oplysningsskema for inddragelsessager.

Hvis du har fået brev fra udlændingestyrelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af din opholdstilladelse, skal du udfylde Oplysningsskema inddragelsessager. Du kan få rådgivning om frivillig tilbagevenden, hvis din opholdstilladelse bliver inddraget. 

Der er kontaktformular for begge oplysningsskemaer, hvilket muliggør at du kan udfylde skemaerne direkte fra vores hjemmeside og sende det til os elektronisk. Men du har også mulighed for at downloade oplysningsskemaet, udfylde, printe og sende skemaet til os med post eller indscan og sende det til [email protected]. Skemaerne finder du nederst på denne side. 

Inden du udfylder oplysningsskemaet, bør du læse og forstå de vilkår og rettigheder der er beskrevet i dokumentet Vejledning til udfyldelse af oplysningsskema som findes nederst på denne side.

Kontaktformular - Oplysningsskema for generel rådgivning

Åbn kontaktformular oplysningsskema generel.

Kontaktformular - Oplysningsskema inddragelsessager

Åbn kontaktformular oplysningsskema inddragelsessager.