Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
For asylansøgere

Dublin- og afvisningssager

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder retshjælp i Dublin- og afvisningssager.

DRC hjælper asylansøgere i Dublin- og afvisningssager

DRC hjælper asylansøgere i Dublin- og afvisningssager

Alle nyankomne asylansøgere skal registreres hos de danske myndigheder, før asylsagen kan starte. Herefter afholder Udlændingestyrelsen et første interview med asylansøgeren og træffer afgørelse om, hvorvidt asylansøgningen skal behandles i Danmark.

Hvis man tidligere er blevet registreret i et andet europæisk land, eller man har flygtningestatus i et andet europæisk land, kan Udlændingestyrelsen beslutte, at man skal rejse til det land for at få sin asylsag behandlet. Man ret til at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse, og klagen vil blive behandlet af Flygtningenævnet.

DRC Dansk Flygtningehjælp vil gerne hjælpe med at skrive klagen til Flygtningenævnet, da vi har rollen som retshjælp i både Dublin- og afvisningssager.

DRC hjælper med at klage i Dublin-sager

Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at de vil sende en asylansøger tilbage til et andet europæisk land, kan man klage. Man kan enten fortælle Udlændingestyrelsen under forkyndelsessamtalen, at man vil klage, eller man kan sende en underskrevet klageblanket til dem bagefter. Fristen for at klage er syv dage, så man skal sende klageblanketten til Udlændingestyrelsen så hurtigt som muligt og helst over e-mail.

Hvis man klager, og samtidig beder om at være repræsenteret af DRC Dansk Flygtningehjælp under klagesagen, sender Udlændingestyrelsen automatisk sagen videre til os. Herefter bliver man indkaldt til en samtale med en juridisk rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som hjælper med at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klagen sendes til Flygtningenævnet, som beslutter, hvorvidt asylansøgningen skal behandles i Danmark eller et andet europæisk land. Man kan ikke klage over Flygtningenævnets afgørelse.

Det er gratis at få retshjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp.

Lovgivning

Om Dublin-forordningen

Dublin III-forordningen er en aftale mellem EU-landene samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein.

Forordningen definerer, hvilket land, der har ansvaret for at behandle en asylsag. Udgangspunktet er, at du som asylansøger skal have din asylansøgning behandlet i det europæiske land, hvor du først er blevet registreret af myndighederne eller har fået udstedt visum til.

Dublinreglerne har dog nogle undtagelser, og fx kan et land blive ansvarligt, hvis du har en ægtefælle, som har søgt asyl i landet eller har fået opholdstilladelse som flygtning.

DRC hjælper med at klage i afvisningssager (såkaldte 29b-sager)

Hvis man har opholdstilladelse som flygtning i et andet EU-land samt Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein, kan de danske myndigheder beslutte at afvise asylansøgningen. Det følger af udlændingelovens § 29b.

Hvis Udlændingestyrelsen afviser asylansøgningen, kan man klage. Man kan enten fortælle Udlændingestyrelsen under forkyndelsessamtalen, at man vil klage, eller man kan sende en underskrevet klageblanket til dem bagefter. Fristen for at klage er syv dage, så man skal sende klageblanketten til Udlændingestyrelsen så hurtigt som muligt og helst over e-mail.

Hvis man klager, og samtidig beder om at være repræsenteret af DRC Dansk Flygtningehjælp under klagesagen, sender Udlændingestyrelsen automatisk sagen videre til os. Herefter bliver man indkaldt til en samtale med en juridisk rådgiver fra DRC Dansk Flygtningehjælp, som hjælper med at klage over Udlændingestyrelsens afgørelse.

Klagen sendes til Flygtningenævnet, som beslutter, hvorvidt man kan blive i Danmark og få sin asylansøgning behandlet her, eller om man skal sendes tilbage til det europæiske land, hvor man har en opholdstilladelse som flygtning. Man kan ikke klage over Flygtningenævnets afgørelse.

Det er gratis at få retshjælp fra DRC Dansk Flygtningehjælp.

Læs mere om det danske asylsystem

Siden handler om Rådgivning